Get Adobe Flash player
  • 182526.jpg
  • gajic.jpg
  • ribniki4.jpg
  • turnov.jpg
Postanite podpornik iniciativeZadnji dodani komentarji


BISER NAŠEGA KRAJA – KRAJINSKI PARK RAČKI RIBNIKI - POŽEG ... Beri več

človeška neodgovornost do narave ... Beri več

Pinus,varnost naših otrok ogroža interes kapitala!!! ... Beri več

Ko smo mladi zdravje prodajamo, da bi ga lahko na stara leta kupili. ... Beri več

Prijavite divje odlagališče v občini Rače -Fram ... Beri več

VEČER dne 10.11.2010

Povezava na Večer

 

Zaradi nerazkritih analiz po nedavnem požaru v Pinusu se zbranim v Ekološki iniciativi Rače, ki zahtevajo pojasnila, pridružujejo tudi občinski svetniki

Mesec po požaru v sežigalnici za termično odstranjevanje (ne)nevarnih odpadkov tovarne Pinus TKI v Račah se negotovost in nezaupljivost med nekaterimi krajani še vedno širita kot dim. Zbrani v Ekološki iniciativi Rače, ki jo vodi Marjan Lah, želijo transparentne dokaze in temeljita pojasnila, kaj se je dogajalo 14. oktobra, ko je gorelo okoli sto kilogramov plastičnih odpadkov. "Pričakujemo, da bo vodstvo Pinusa nas, osnovno šolo in občino povabilo na predstavitev izsledkov analize oziroma samega dogodka, saj menimo, da imamo zaradi odgovornosti do otrok pravico to izvedeti in se podrobneje pogovoriti o sanaciji sežigalnice. Monitoringom ne verjamemo," aktivisti pravijo, da od svojih zahtev ne bodo odstopili. Poleg nedavne nesreče jih skrbi generalni vpliv podjetja na okolje. "Bojimo se, da se igrajo z zdravjem naših otrok," trkajo na vest odgovornih. Da jih begajo nejasnosti, so se strinjali tudi svetniki občine Rače - Fram in sklenili, da Pinusov menedžment povabijo na naslednjo občinsko sejo.

Opustili meritve vode in tal

Emil Žerjal, predstojnik Inštituta za varstvo okolja pri Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor, in Andrej Andoljšek, predsednik uprave Pinusa TKI, soglašata, da je alarm za preplah odveč. O vzroku nesreče prvi meni, da je požar povzročila previsoka temperatura na dozirnem sistemu, drugi krivi napako na ventilatorju. Ker policijska preiskava še poteka, informacij o vzroku in morebitni odgovornosti tretjih oseb še ni.

Četudi je Žerjal sprva dejal, da bo Večeru posredoval podrobne rezultate meritev zraka in vode, ki jih je po požaru na terenu opravila ekipa mobilnega laboratorija, si je čez dva dni premislil. "Ne vem, zakaj vam nisem povedal, da lahko poročilo dobijo le naročniki. V tem primeru je to policija," je ploščo obrnil Žerjal. V povzetku dokumenta je sicer zapisal, da so na osnovi izvedenih analiz zraka ocenili, da v zraku ni več nevarnih spojin, ki bi lahko vplivale na zdravje ljudi in okolje, zaradi tega so opustili analizo vzorca vode iz ribnika in tal. "V vzorcu zraka s pogorišča nismo detektirali ogljikovega monoksida in cianovodika, ki se lahko sproščata med nekontroliranim zgorevanjem poliuretanov." Od organskih spojin so zaznali nekaj mikrogramov toluena, stirena, ksilena, dimetilacetamida, fenola in benzmetanola na kubični meter. Koliko teh vsebnosti natančno je bilo, predstojnik inštituta ni želel razložiti. Znano pa je, da so zdravju škodljivi toluen, stiren, ki je potencialno celo karcinogen, in ksilen, ki ima narkotičen učinek in lahko deluje na živčni sistem.

Kontrola emisij na pet do deset sekund

Ob požaru nikakršnih presežkov niso ugotovili niti v Pinusu. Andoljšek obvešča, da so izpusti pri proizvodnih procesih (povprečna mesečna količina sežganih topil, zdravil, barv, lakov, plastike, zdravil itd. je 300 ton) v okviru predpisanih mejnih vrednosti in ustrezno nadzorovani: "Izpusti v zrak pri sežigu in vsi izpusti odpadnih voda so opremljeni s sistemom trajnih meritev, ki se arhivirajo in so na razpolago nadzornim organom. Sistemi omogočajo tekočo in naknadno kontrolo pomembnih emisijskih parametrov na vsakih pet do deset sekund. Pristojne institucije izvajajo redne, nenapovedane monitoringe vseh emisij v okolje. V letošnjem letu smo pridobili novo okoljevarstveno dovoljenje (IPPC), ki potrjuje skladnost s predpisanimi zakonskimi normami."

Vprašanje, zakaj širši javnosti rezultatov meritev ne predstavljajo denimo na spletni strani podjetja, je predsednik uprave prezrl. So pa čistost podjetja potrdili v Inšpektoratu RS za okolje in prostor, od koder so sporočili, da je v zadnjih desetih letih okoljska inšpekcija v 72 pregledih raški družbi izrekla 39 ukrepov, a so ti zadevali zgolj usklajevanje tehnologije in zakonodaje. Zoper podjetje ni bil uveden noben prekrškovni postopek niti ni bil potreben ukrep izvršbe z denarno kaznijo. Normalno stanje Pinusa ugotavljajo tudi v Agenciji RS za okolje.

Zdravstvenih analiz ni

Mateja Pigner Perko iz Ekološke iniciative Rače pa opozarja, da slika kljub uradni vzornosti ni tako lepa: "Ljudje, ki živijo blizu sežigalnice, se pogosto pritožujejo nad glavoboli. Smrad občasno onemogoča odpiranje oken. Otroci, ki obiskujejo šolo v neposredni bližini Pinusa, imajo dihalne težave. Vse več jih za dihanje potrebuje zdravstvene pripomočke." Študije zdravstvenega stanja občanov Rač in Frama ni, ker se tovrstne analize vodijo na regijskem nivoju. Lokalni zdravnik Tomaž Kovač, ki v raški ambulanti dela že 22 let, pri zdravstvenem stanju domačinov ne opaža posebnosti, vplivov okolja ne more potrditi. Enako zatrjujejo tudi v bližnjem otroškem dispanzerju.NINA AMBROŽ
 
Krajinski park Rače
EKO iniciativa Rače

Anketa
Ali podpirate iniciativo za čistejše Rače
 
Menite, da je Pinus nevaren in moteč dejavnik v Račah
 

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.