Get Adobe Flash player

BISER NAEGA KRAJA KRAJINSKI PARK RA?KI RIBNIKI - POEG ... Beri več

?loveka neodgovornost do narave ... Beri več

Pinus,varnost naih otrok ogroa interes kapitala!!! ... Beri več

Ko smo mladi zdravje prodajamo, da bi ga lahko na stara leta kupili. ... Beri več

Prijavite divje odlagali?e v ob?ini Ra?e -Fram ... Beri več

REPUBLIKA SLOVENIJA

OKRONO DRAVNO TOILSTVO V MARIBORU

Ulica talcev 24

SI-2000 MARIBOR

Zadeva: Kazenska ovadba

Spotovani,

podajamo kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja obremenjevanja in uni?evanja okolja po 332. ?lenu KZ-1 oziroma katerega koli drugega kaznivega dejanja po KZ-1, zoper osumljeno pravno osebo Pinus TKI, d.d. Grajski trg 21, Ra?e in odgovorno osebo navedene pravne osebe oziroma zoper druge z njimi povezane pravne in fizi?ne osebe, ki naj bi ga storili s tem, ko so s pretvarjanjem podatkov in dejanskega stanja glede koli?in in obremenitev svojih ekolokih odpadkov, ki jih izpu?ajo v ?istilno napravo Ra?e (?N), ogroale naravno okolje in zdravje in ivljenje prebivalcev.

Obrazloitev:

V Ob?ini Ra?e, je e dalj ?asa lahko zaznati pretirano onesnaevanje naravnega okolja z nevarnimi odpadki.

Z namenom ugotovitve dejanskega stanja je Ob?ina Ra?e v preteklem obdobju s pomo?jo strokovnjakov s podro?ja delovanja ?N in varovanja okolja, ter na podlagi opravljenih tevilnih dodatnih analiz, ki so potekale vse od junija 2010, ugotovila, da je druba Pinus TKI, d.d. obremenjevala ?N z 10.000 30.000 PE in jo tako preobremenjavala za 5 do10 krat. Na ?N je navedena druba poiljala strupene, kisle vode (pH 2,2) in to predvsem v zgodnjih jutranjih urah. O vseh teh po?etjih je druba mol?ala in ob?ino ter s tem vse okolike ob?ane zavajala, vklju?no z doma?ini, ki so bili ali so tam zaposleni. Ekoloka iniciativa e dalj ?asa namre? opozarja, da je krivec za nastalo stanje druba Pinus TKI, d.d., vendar tega ni bilo mogo?e verodostojno potrditi, dokler v to smer ni bila izvedena obsena in na?rtno vodena akcija, katere rezultati so pokazali maksimalno aroganco drube Pinus TKI, d.d., do lokalnega okolja in ekoloke problematike v njem. Vsi zgoraj navedeni podatki so razvidni iz zapisnika seje ob?inskega sveta in se nahajajo na naslovu http://www.race-fram.si/dokument.aspx?id=3036.

Ker obstaja utemeljen sum, da je druba Pinus TKI, d.d., v ?N izpu?ala strupene odpadke, ki so do 10-krat preobremenjevali ?N, kot pa je to dovoljeno in je navedena pravna oseba podatke o tem zamol?ala in jih pretvarjala, menimo, da obstaja zadostna podlaga, da se zoper navedeno pravno osebo uvede predkazenski in kazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja obremenjevanja in uni?evanja okolja po 332. ?lenu KZ-1 oziroma drugega kaznivega dejanja po KZ-1.

V ta namen pristojnemu okronemu dravnemu toilstvu predlagamo, da zbere vse dokaze za zgoraj navedene trditve, predvsem, da pridobi e opravljene analize, ki jih je opravila Ob?ina Ra?e in, da po pridobitvi zadostnih dokazov zoper odgovorne uvede kazenski postopek.

Za razumevanje se zahvaljujemo.


S spotovanjem,

EKOLOKA INICIATIVA RA?E

za: Marjan LAH

Ho?e dne, 29.11.2010

 

Komentarjev  

 
+1 #1 matja 14:02 29-11-2010
Pozdravljam, ta odlo?ilen korak s podajo kazenske ovadbe! Skratka kot vidim ste se zadeve lotili resno in strokovno.
Pa lep pozdrav tudi z mojo podporo!!!
 
Krajinski park Ra?e
EKO iniciativa Ra?e

Anketa
Ali podpirate iniciativo za ?isteje Ra?e
 
Menite, da je Pinus nevaren in mote? dejavnik v Ra?ah
 

Za pravilno delovanje strani uporabljamo pikotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.