Get Adobe Flash player

BISER NAEGA KRAJA KRAJINSKI PARK RA?KI RIBNIKI - POEG ... Beri več

?loveka neodgovornost do narave ... Beri več

Pinus,varnost naih otrok ogroa interes kapitala!!! ... Beri več

Ko smo mladi zdravje prodajamo, da bi ga lahko na stara leta kupili. ... Beri več

Prijavite divje odlagali?e v ob?ini Ra?e -Fram ... Beri več

Spotovana ga. Pigner Perko, Ekoloka iniciativa Ra?e!

VRegistru raka RS smo prejeli vao dopis kjer opisujete obremenjenost okolja v katerem bivatez emisijami iz tovarne PinusTKI. Z njim nas tudi prosite za podatke o tevilu zbolelih za rakom v vaem okolju ter za podatke o morebitnem nara?anju tevila rakavih bolnikov.

Kot lahko preberete na spletnem portalu SLORA, kjer omogo?amo dostop do podatkov o raku v Sloveniji inv tujini(http://www.slora.si),v Registru rakaRS e od leta 1950 spremljamo zbolevanje za rakom med prebivalci Republike Slovenije. Med drugimzbiramotudi natan?ne podatke o stalnih bivali?ih zbolelih terrutinsko prikazujemo breme boleznipo ve?jih upravno-administrativnih enotah, npr. regijah ali upravnih enotah. Zemljevidi zbolevanja za rakom, ki si jih lahko pripravite na portalu SLORA tudi sami,tako sluijo kot orientacijski pregled razporejanja raka v Sloveniji. ?eprav je izdelava zemljevidov in drugih prikazov na portalu SLORAvideti precej preprosta, pa opazarjam, da je njihova pravilna interpretacija lahko precej zahtevna, saj en vrste izpostavljenosti povzro?ajo samodolo?ene vrste raka, druge pa spet druge vrste, itd. Izpostavljensoti kodljivim dejavnikom iz okolja povzro?a do 5 % odstotkov rakov, veliko ve?ji dele jih pripisujemo dejavnikom povezanih z ivljenskim slogom in predvsem neogibnim posledicampove?evanja ivljenske dobe. Predvsem to zadnje,v nekoliko manji meri pa tudi predzadnje,sta bistvena razlog zaenormno pove?evanja tevila zbolelih v nai celotni drubi - tudi o tem si lahko ve? preberete na portalu SLORA.

Dodaten problem pri prou?evanju obremenjensti z rakomv podro?jih z malo prebivalci (kot je na primer podro?je Ra?) je relativno malo zbolelih za rakom, tako da je enostavno statisti?no vrednotenje morebitnih presekov bolezni precej nezanesljivo. Za natan?no analizo zbolevanja za rakom, ugotavljanje morebitnih presekov v zbolevanju za rakom na specifi?nem podro?ju in iskanju morebitnih nevarnostnih dejavnikov je tako potrebno opraviti dodatne epidemioloko-statisti?ne tudije.

Ker tovrstne raziskave zahtevajo precej kadra, njihovega ?asa in seveda finan?nih sredstev, jih v nai slubi pripravljamo le izjemoma - na podlagi dogovora z uporabniki (ti so ponavadi lokalne skupnosti in druge dravne ustanove). Dve natan?neji analizi si lahko pregedate tudi na portalu SLORA - http://www.slora.si/podrobne-epidemioloske-raziskave

Upam, da vam bo zapisano skupaj z informacijami na naem portaluomogo?ilo bolji vpogleda v problematiko zbolevanja za rakom v vaem okolju.

Lep pozdrav

Vesna Zadnik

___________________________

doc. dr. Vesna Zadnik, dr. med.

Epidemiologija in register raka

Onkoloki intitut Ljubljana

telefon: 01 5879 451

 
Krajinski park Ra?e
EKO iniciativa Ra?e

Anketa
Ali podpirate iniciativo za ?isteje Ra?e
 
Menite, da je Pinus nevaren in mote? dejavnik v Ra?ah
 

Za pravilno delovanje strani uporabljamo pikotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.