Get Adobe Flash player

BISER NAEGA KRAJA KRAJINSKI PARK RA?KI RIBNIKI - POEG ... Beri več

?loveka neodgovornost do narave ... Beri več

Pinus,varnost naih otrok ogroa interes kapitala!!! ... Beri več

Ko smo mladi zdravje prodajamo, da bi ga lahko na stara leta kupili. ... Beri več

Prijavite divje odlagali?e v ob?ini Ra?e -Fram ... Beri več

Delo.si

Krajani z ovadbo nad Pinus Ra?e

?lani neformalne Ekoloke iniciative Ra?e so pred dnevi na okrono dravno toilstvo v Mariboru podali ovadbo zoper podjetje Pinus TKI in odgovorno osebo te drube zaradi domnevne storitve kaznivega dejanja obremenjevanja in uni?evanja okolja po 332. ?lenu kazenskega zakonika.
Maribor ?eprav jim v ovadbi o?itajo nepravilnosti pri izpu?anju odplak v krajevno ?istilno napravo leta 2008, vodja iniciative Marjan Lah priznava, da na ta na?in za?enjajo s pritiskom na kemijsko podjetje, da bi to prenehalo s svojo dejavnostjo v sredi?u kraja. Vedeti moramo, da osnovno olo od tovarne, kjer je tudi seigalnica nevarnih odpadkov, lo?i samo sto metrov, je povedal Marjan Lah, vodja ekoloke iniciative Ra?e. Ra?e postajajo spalno-bivalno naselje, v katerem ni ve? prostora za kemi?no tovarno s seigalnico.

Lah je poudaril, da so razo?arani tudi z odzivom Pinusa ob nedavnem poaru v pe?i seigalnice, ko o nevarnosti niso obvestili ne krajanov ne blinje ole in vrtca. V iniciativi so e prosili onkoloki intitut za podatke o obolevnosti za rakom na tem obmo?ju, na podlagi teh podatkov pa bodo nadaljevali svoje pritiske na Pinus.

upan ob?ine Ra?e - Fram Branko Ledinek opozarja, da se ti o?itki nanaajo na tri leta star incident, zato ovadbo vidi kot sredstvo za vzbujanje pozornosti. Po njegovih besedah se je odnos Pinusa do lokalne skupnosti od takrat precej spremenil. Zdaj imamo dostop do vseh meritev, ki se avtomatsko izvajajo na 30 minut. Dogovarjamo se tudi, da bi sproti objavljali podatke na spletni strani ob?ine, kjer bi jih lahko ljudje vsak trenutek preverili, je e povedal upan.

O kazenski ovadbi in njeni vsebini nisem seznanjen, tako da je ne morem komentirati, se je odzval predsednik uprave drube Pinus TKI Andrej Andoljek. Na o?itke ekoloke iniciative Ra?e je odgovoril, da z ob?ino Ra?e - Fram, ki je lastnica ?istilne naprave, kakor tudi z drugimi pristojnimi organi, ki nadzirajo njihovo delovanje, sodelujejo transparentno in odprto.
Poudaril je e, da je skrb za varovanje okolja ena od temeljnih vrednot Pinusa. V zadnjih letih zato v ta namen usmerjamo ve?ino investicij, svojo uspenost pri tem pa dokazujemo tudi z vsemi pridobljenimi dovoljenji, med drugim z novim okoljevarstvenim (IPPC) dovoljenjem, ki smo ga pridobili letos.

?lani neformalne Ekoloke iniciative Ra?e so pred dnevi na okrono dravno toilstvo v Mariboru podali ovadbo zoper podjetje Pinus TKI in odgovorno osebo te drube zaradi domnevne storitve kaznivega dejanja obremenjevanja in uni?evanja okolja po 332. ?lenu kazenskega zakonika. Vodja okronega dravnega toilstva v Mariboru Drago keta je povedal, da so ovadbo prejeli in so jo dodelili v reevanje pristojni okroni dravni toilki. Ta se bo, kot je pojasnil keta, po prou?itvi vsebine ovadbe odlo?ila glede nadaljnjega zbiranja obvestil.

Ugotovitve kriminalistov o poaru javnosti e niso znane

Po manjem poaru v obratu seigalnice drube Pinus 14. oktobra je stekla tudi kriminalisti?na preiskava, zadeva pa trenutno e ni kon?ana, je v?eraj za Delo povedal tiskovni predstavnik mariborske policijske uprave Bartolo Lampret. Spomnimo: omenjenega dne je v Pinusovi seigalnici prilo do viga med polnjenjem ene od pe?i, menda zaradi tehni?ne okvare ali konkretno zaradi izklopa ventilatorja.
 
Krajinski park Ra?e
EKO iniciativa Ra?e

Anketa
Ali podpirate iniciativo za ?isteje Ra?e
 
Menite, da je Pinus nevaren in mote? dejavnik v Ra?ah
 

Za pravilno delovanje strani uporabljamo pikotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.