Get Adobe Flash player

BISER NAEGA KRAJA KRAJINSKI PARK RA?KI RIBNIKI - POEG ... Beri več

?loveka neodgovornost do narave ... Beri več

Pinus,varnost naih otrok ogroa interes kapitala!!! ... Beri več

Ko smo mladi zdravje prodajamo, da bi ga lahko na stara leta kupili. ... Beri več

Prijavite divje odlagali?e v ob?ini Ra?e -Fram ... Beri več
 1. PRIPORO?ILA LOKALNE SKUPNOSTI ZA RAVNANJE PREBIVALCEV, KI SE OSKRBUJEJO IZ SISTEMOV ZA OSKRBO S PITNO VODO, KI ZAGOTAVLJAJO MANJ KOT POVPRE?NO 10 m3 PITNE VODE NA DAN ALI OSKRBUJEJO MANJ KOT 50 OSEBpovezava 1

 2. NAVODILO ZA IZVEDBO DEZINFEKCIJE VODOVODNEGA OMREJApovezava 2

 3. PRIPORO?ILA LASTNIKOM OBJEKTOV ZA VZDREVANJE HINEGA VODOVODNEGA OMREJApovezava 3

 4. PRIPORO?ILA LASTNIKOM OBJEKTOV O UKREPIH ZA ZMANJANJE IN ODPRAVO TVEGANJA, ?E JE VZROK NESKLADNOSTI PITNE VODE HINO VODOVODNO OMREJEpovezava 4

 5. PRIPORO?ILA LASTNIKOM OBJEKTOV O UKREPIH ZA ZMANJANJE IN ODPRAVO TVEGANJA, ?E JE VZROK POVIANIH KONCENTRACIJ SVINCA V PITNI VODI HINO VODOVODNO OMREJEpovezava 5

 6. PRIPORO?ILA ZA RAVNANJE PREBIVALCEV, KI SE OSKRBUJEJO S PITNO VODO S CISTERNAMIpovezava 6

 7. NAVODILA O PREKUHAVANJU VODEpovezava 7

 8. KRITERIJI ZA RAZGLASITEV UKREPA PREKUHAVANJA PITNE VODEpovezava 8

 9. STROKOVNO MNENJE O MONOSTI UPORABE UV SVETLOBE ZA DEZINFEKCIJO PITNE VODEpovezava 9

 10. OBVE?ANJE UPORABNIKOV IN POJASNILO GLEDE OCENJEVANJA POMEMBNOSTI NESKLADNOSTIpovezava 10

 11. PRIPORO?ILA ZA RAVNANJE OB UTEMELJENEM SUMU, DA SO LAHKO V PITNI VODI PRISOTNI PARAZITIpovezava 11

 12. PRIPORO?ILA ZA OCENJEVANJE NESKLADNOSTI Glej v PITNA VODA -Mikrobioloki ter fizikalni in kemijski parametri!

 13. MNENJE O POTREBNIH KOLI?INAH PITNE VODE V PRIMERU OMEJITVE ALI PREKINITVE DOBAVE PITNE VODEpovezava 12

 14. NAVODILO UPRAVLJAVCEM SISTEMOV ZA OSKRBO S PITNO VODO V SLOVENIJI ZA OBLIKOVANJE LETNEGA PORO?ILA O PITNI VODIpovezava 13

 
Krajinski park Ra?e
EKO iniciativa Ra?e

Anketa
Ali podpirate iniciativo za ?isteje Ra?e
 
Menite, da je Pinus nevaren in mote? dejavnik v Ra?ah
 

Za pravilno delovanje strani uporabljamo pikotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.