1. PRIPORO?ILA LOKALNE SKUPNOSTI ZA RAVNANJE PREBIVALCEV, KI SE OSKRBUJEJO IZ SISTEMOV ZA OSKRBO S PITNO VODO, KI ZAGOTAVLJAJO MANJ KOT POVPRE?NO 10 m3 PITNE VODE NA DAN ALI OSKRBUJEJO MANJ KOT 50 OSEBpovezava 1

 2. NAVODILO ZA IZVEDBO DEZINFEKCIJE VODOVODNEGA OMREJApovezava 2

 3. PRIPORO?ILA LASTNIKOM OBJEKTOV ZA VZDREVANJE HINEGA VODOVODNEGA OMREJApovezava 3

 4. PRIPORO?ILA LASTNIKOM OBJEKTOV O UKREPIH ZA ZMANJANJE IN ODPRAVO TVEGANJA, ?E JE VZROK NESKLADNOSTI PITNE VODE HINO VODOVODNO OMREJEpovezava 4

 5. PRIPORO?ILA LASTNIKOM OBJEKTOV O UKREPIH ZA ZMANJANJE IN ODPRAVO TVEGANJA, ?E JE VZROK POVIANIH KONCENTRACIJ SVINCA V PITNI VODI HINO VODOVODNO OMREJEpovezava 5

 6. PRIPORO?ILA ZA RAVNANJE PREBIVALCEV, KI SE OSKRBUJEJO S PITNO VODO S CISTERNAMIpovezava 6

 7. NAVODILA O PREKUHAVANJU VODEpovezava 7

 8. KRITERIJI ZA RAZGLASITEV UKREPA PREKUHAVANJA PITNE VODEpovezava 8

 9. STROKOVNO MNENJE O MONOSTI UPORABE UV SVETLOBE ZA DEZINFEKCIJO PITNE VODEpovezava 9

 10. OBVE?ANJE UPORABNIKOV IN POJASNILO GLEDE OCENJEVANJA POMEMBNOSTI NESKLADNOSTIpovezava 10

 11. PRIPORO?ILA ZA RAVNANJE OB UTEMELJENEM SUMU, DA SO LAHKO V PITNI VODI PRISOTNI PARAZITIpovezava 11

 12. PRIPORO?ILA ZA OCENJEVANJE NESKLADNOSTI Glej v PITNA VODA -Mikrobioloki ter fizikalni in kemijski parametri!

 13. MNENJE O POTREBNIH KOLI?INAH PITNE VODE V PRIMERU OMEJITVE ALI PREKINITVE DOBAVE PITNE VODEpovezava 12

 14. NAVODILO UPRAVLJAVCEM SISTEMOV ZA OSKRBO S PITNO VODO V SLOVENIJI ZA OBLIKOVANJE LETNEGA PORO?ILA O PITNI VODIpovezava 13

 

Za pravilno delovanje strani uporabljamo pikotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.