Zadeva: Obvestilo o prepovedi lova na obmo?ju Krajinskega parka Ra?ki ribniki Poeg

Blia se lovna doba na raco mlakarico (v ?asu od 01.09. - 15.01.), zato vas elimo ponovno obvestiti o prepovedi lova na raco mlakarico na obmo?ju Krajinskega parka Ra?ki ribniki Poeg. Lov na tem podro?ju je prepovedan z Medob?inskim uradnim vestnikom t. 17/1992. Ra?ki ribniki so po zgoraj omenjenem odloku e dodatno zavarovani kot ornitoloki naravni spomenik. Za navedene ribnike, zraven ostalih predpisov, navedenih v MUV, velja e varstveni reim za zooloko naravno dedi?ino, ki pravi, da je lov na ivali prepovedan (MUV t. 17/1992, stran 412, to?ka 9, druga alineja), citat: prepovedano je loviti, nabirati, preganjati in uni?evati ivali. Prav tako se je po omenjenem odloku prepovedano priblievati gnezdi?em ter prostorom, kjer se ivali zadrujejo, hranijo in razmnoujejo (str. 412-413, to?ka 9, ?etrta alineja). Prav tako je LZS e dne 08.09.2009, t. dokumenta: LZS/934, LD Ra?e izdala pravno mnenje, da za lov na zavarovanih obmo?jih ni pravne podlage.

Prepoved lova velja tudi za akumulacijsko jezero Poeg (zgoraj omenjeni MUV (17/1992), citiram: Na obmo?ju akumulacije Poeg ni dovoljeno loviti, preganjati in uni?evati prostoive?e ptice (str. 382, 4. odst., prva alineja).

Ker smo bili v zadnjem letu pri?a le enemu nedovoljenemu lovu na raco mlakarico (lov je oktobra 2010 izvajal lovec posameznik na jezeru Poeg) in smo mnenja, da Lovski druini Ra?e in Polskava nista bili neposredno povezani z dogodkom ter da je lo za samovoljno dejanje lovca posameznika, smo prepri?ani, da do kritev letos ne bo prilo. Kljub temu pa apeliramo na stareine lovskih druin, da pou?ijo svoje ?lane o pravilih lova, o prepovedi lova na zavarovanih obmo?jih ter da upotevajo Eti?ni kodeks slovenskih lovcev.

Lepo pozdravljeni!

EKOLOKA INICIATIVA RA?E

Mateja PIGNER - PERKO

 

Za pravilno delovanje strani uporabljamo pikotke Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.